Welkom
Paasbrief 2020Pasen, anders dan anders?


In deze tijd van het coronavirus zijn er door de overheden maatregelen getroffen om te voorkomen dat het virus zich snel zou verspreiden. Ineens veranderde het leven van alle dag. Mensen geven elkaar niet meer een hand en blijven op een afstand. Bijeenkomsten worden niet meer gehouden. De mens wordt, in zekere zin, op zichzelf teruggeworpen. Het heeft ook invloed op onze gemeenschap. Ineens kan de weekendviering niet meer doorgaan. De veertigdagentijd is ineens een tijd van sociaal onthouden. Er zijn doden te betreuren en er wordt veel leed veroorzaakt door dit virus. De impact ervan zal, hoogstwaarschijnlijk, nog jaren duren. Als ik dit schrijf, dan schrijf ik niets nieuws. Maar het werpt bij mij de vraag op: Hoe zal de toekomst er uit zien? Hoe zal ik straks naar de wereld kijken? Het is te vroeg om die vraag te stellen; denk ik. Wij zitten er middenin. Het gaat nu om het hier en nu. Wat moeten we nu met Pasen? Pasen 2020 is in vele opzichten anders dan andere jaren. Wij zitten midden in de crisis, met angst en onzekerheid. En toch, juist nu vertellen wij het oude verhaal van Jezus en de manier waarop de Romeinse en Joodse gezagsdragers in die tijd met hem omgingen. Dit jaar niet uitgebreid in het nieuws door het afgelasten van ‘The Passion’ en de vele ‘Mattheus Passion’ optredens. Het drama wordt nu op bescheidener wijze verteld. Maar de vraag is of lijden, sterven en opstanding daardoor minder dichterbij komt? Soms resulteert het lijden van zieke mensen die de ziekte moeten uitzieken bij hen juist tot een moment van bezinning over het lijden dat Jezus onderging. Het lijden van mensen die zich onzeker voelen kan daardoor draaglijker worden. Ik hoor Jezus zeggen: “Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?” De kruisdood wordt niet voor niets verwoord als zijnde een pijnlijke dood. De onmacht en het verdriet van zijn moeder en de andere omstanders bij het kruis, doet ons denken aan de vele mensen die ziek, onmachtig en verdrietig zijn. Het lijdensverhaal van Jezus verbindt ons met het lijden dat ook ons overkomt, maar ook met wie Jezus is. Jezus die niet aan het lijden voorbijging, maar die ons lijden, ons leven heeft gedeeld. Moge zijn leven, onze kracht zijn, in die zin wens ik ons allen sterkte toe…………..


met broederlijke groeten, Pastor AloysBoekje voor de goede weekGelegenheid tot persoonlijk gebed in de Cosmas en Damianus:

Witte donderdag 19.00 uur
Goede vrijdag 15.00 uur
Paaszaterdag 20.30 uur
Paaszondag 10.00 uur
2e paasdag 10.00 uurOecumenische Paasviering op Omroep Berg en Dal TV


Op Paasmorgen 12 april zal Omroep Berg en Dal een oecumenische Paasdienst uitzenden die opgenomen is in de Protestantse kerk van Groesbeek. De voorgangers zijn pastoor Aloys van Velthoven en domina Janneke Ruijs. Op het orgel speelt Jos Mijland en de zang wordt verzorgd door Wopke en Mirjam Veenstra. De muziek en de dienst zijn gescheiden opgenomen om het contact tussen mensen zo beperkt mogelijk te houden. De nieuwe Paaskaars, die normaal tijdens de Paasnacht voor het eerst brandt, zal dit keer aan het begin van de meditatie worden aangestoken. Het paasevangelie wordt gelezen, mooie paasliederen zullen klinken, er is een korte overweging en er zal gebeden worden.


Nu het coronavirus zich meer en meer verspreidt in onze samenleving en wij geen vieringen meer in de kerk hebben, willen wij toch op deze manier het Paasfeest beleven. Paasfeest is het feest van het licht van Christus. Licht dat ook schijnt in deze barre tijd. De uitzending is via de Kabel te zien op Eerste Paasdag om 9.00 uur en wordt om 13.00 uur herhaald. Het kan ook bekeken worden via de website: www.omroepbergendal.nl
Later verschijnt het op de Facebook- en YouTube-pagina van de Omroep.Pauselijke vieringen in de week van Pasen op televisie en digitaalDerde woord ter bemoediging van de bisschopNederlandse bisschoppen: alle publieke vieringen (ook de dagmissen) afgelast tot en met PinksterenDe brief van het pastoraal team over kerk-zijn in tijd van coronavirus kunt u hier lezen.Van harte welkom op de website van de RK parochie H.H. Cosmas en Damianus. Tot deze parochie behoren onderstaande kerken en kapellen in Groesbeek, Breedeweg en de Horst:
Kerken


KERK H.H. COSMAS EN DAMIANUS

Pannenstraat 1, Groesbeek


zaterdag (Eucharistie)viering 19.00*

zondag (Eucharistie)viering 10.00*

dinsdag Eucharistieviering 9.00 (in november: 19.00)

donderdag Eucharistieviering 9.00 (in november: 19.00)


ma t/m vr - Rozenkransgebed

18.30-19.00 (mei en oktober)


1e vrijdag van de maand - Meditatie

19.30-20.00


KERK H. ANTONIUS

Sint Antoniusweg 2, Breedeweg


zondag (Eucharistie)viering 09.30*

woensdag Eucharistieviering 19.00

(in de sacristie)


KERK GODDELIJK HART VAN JEZUS

Ketelstraat 1, De Horst


Vieringen: alleen op hoogtijdagen en bijzondere gelegenheden


* Afwisselend Eucharistievieringen en gebedsvieringen volgens rooster.

Mariakapellen


KAPEL IN DE KERK COSMAS EN DAMIANUS GROESBEEK

winter: 09.00 - 17.00

zomer: 09.00 - 19.00


KAPEL IN DE KERK H. ANTONIUS - BREEDEWEG

winter: 09.00 - 17.00

zomer: 09.00 - 17.00


KAPEL IN DE KERK GODDELIJK HART VAN JEZUS - HORST

winter: 09.00 - 16.00

zomer: 09.00 - 19.00


KAPEL SIONSHEUVEL - MOZARTSTRAAT - GROESBEEK

winter: 09.00 - 17.00

zomer: 09.00 - 19.00


KAPEL OLV LOURDES MARIËNDAAL/WISSELPAD - GROESBEEK

zomer en winter: altijd open


BOSKAPEL DE BIESSELT - BIESSELTSEBAAN - GROESBEEK

zomer en winter: altijd open

richting Mook, voor herberg 't Zwaantje links, zie: www.boskapeldebiesselt.nlVoor de drie kerken zijn rondleidingen beschikbaar.


Deze liggen achter in de kerk en zijn via onderstaande linken digitaal beschikbaar.


KERK H.H. COSMAS EN DAMIANUS

KERK H. ANTONIUS

KERK GODDELIJK HART VAN JEZUS