Cosmas en Damianus Groesbeek - Vormsel

Het Vormsel

Het Vormsel is de afronding van de drie ‘opname-sacramenten in de kerk’: De Doop, de Eerste Communie en het Vormsel.
Met het Vormsel geeft het kind zelf zijn/haar ja-woord aan het geloof en aan de kerk.


De Voorbereiding

Voor uw kind:
1. Zes bijeenkomsten in een gastgezin waar telkens één hoofdstuk van het vormsel werkboek in een groepje van maximaal 6 kinderen wordt besproken. 1 of 2 ouders begeleiden deze groepjes.

2. Vier vieringen in de kerk: De openingsviering waarin de vormelingen zich voorstellen, de kennismaking met degene die hen komt vormen, de Vormselviering zelf en de Dankviering.

3. Een gezamenlijke voettocht naar Kranenburg en gezamenlijke reis naar de St. Jan in Den Bosch

Voor u als ouder(s):
Twee ouderavonden, waarin we :
- Uitleggen hoe de voorbereiding inhoudelijk in elkaar steekt.
- Samen praten over de samenvatting van ons geloof – ‘De twaalf artikelen van het geloof’.
- Samen praten en over de parochie, waarvan uw kind nu een volwaardig lid wordt.

Aanmelden

Als uw kind niet in Groesbeek op school zit, kunt u uw kind zelf aanmelden om mee te doen aan het Vormsel. De werkgroep Vormsel begeleidt de hele voorbereiding. Contactpersoon is Annemieke Giebels. Zij is te bereiken onder telefoonnummer: (024) 663 28 50 en miekgiebels@chello.nl . De Vormselbrief kunt u hier downloaden.