Cosmas en Damianus Groesbeek - Pastoraal Team

Pastoraal Team

Het team van de parochie Cosmas en Damianus bestaat uit twee personen. U kunt hen bereiken via het parochiesecretariaat (024-3971473) dan wel via hun eigen telefoon of mailadres.Aloys van Velthoven, pastoor

Als rector verbonden aan zijn congregatie van het H. Sacrament te Brakkenstein-Nijmegen, is hij als priester voor 50% beschikbaar voor de parochie Cosmas en Damianus te Groesbeek.Harry Reijnen, pastor

Als pastor werkzaam in de parochie Cosmas en Damianus. Aandacht voor zieken en ouderen is hetgeen hij zich het meest mee bezig zal houden.

Aloys van Velthoven,

pastoor

Harry Reijnen,

pastor


Aloys van Velthoven, pastoor - 06-20164473 of 024-3590601; a.vanvelthoven@xs4all.nl

Harry Reijnen, pastor - 024-6636755 of 06-10087938; pastoorhreijnen@gmail.com
Emeritus diaken Jos van Rooij maakt geen deel uit van het pastoraal team. Het pastoraal team kan zo nodig nog een beroep op hem doen.