Cosmas en Damianus Groesbeek - Pastoraal Team

Pastoraal Team

Het team van de parochie Cosmas en Damianus bestaat uit drie personen. U kunt hen bereiken via het parochiesecretariaat (024-3971473) dan wel via hun eigen telefoon of mailadres.Henk Janssen, pastoor

Hij is zowel pastoor van de parochie Cosmas en Damianus als van de parochie Ooijpolder en voorzitter van beide parochiebesturen. Bovendien is hij deken van Nijmegen.Aloys van Velthoven, pater

Als rector verbonden aan zijn congregatie van het H. Sacrament te Brakkenstein-Nijmegen, is hij als priester voor 50% beschikbaar voor de parochie Cosmas en Damianus te Groesbeek.Anneke van Veelen, pastoraal werker

Als pastoraal werker is zij werkzaam in de parochie Groesbeek. Tot haar taken behoort met name het gezins- en familiepastoraat. Zij heeft zichzelf voorgesteld in het parochieblad van december 2018 (jrg. 5, nr. 7) december 2018 (jrg. 5, nr. 7)

Henk Janssen,

pastoor

Aloys van Velthoven,

pater

Anneke van Veelen,

pastoraal werker


Henk Jansen, pastoor - 06-51105494; henkjanssen876@gmail.com

Aloys van Velthoven, pater - 06-20164473; a.vanvelthoven@xs4all.nl

Anneke van Veelen, p.w. - 06-13100544; anneke.vanveelen@outlook.com
Emeritus diaken Jos van Rooij maakt geen deel uit van het pastoraal team. Het pastoraal team kan zo nodig nog een beroep op hem doen.