Cosmas en Damianus Groesbeek - Nieuws vanuit Parochie

NieuwsDerde woord ter bemoediging van de bisschopVRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE FELICITATIEGROEP

Afbeeldingsresultaat voor tekening ansichtkaart Onze felicitatiegroep stuurt alle jarigen van tachtig en ouder een verjaardagskaart en vraagt de jarige of deze prijs stelt op een bezoekje of praatje met een van de leden van onze groep.

Wij zoeken nieuwe vrijwilligers. Heeft u een paar uurtjes per maand tijd? En heeft u altijd al vrijwilligerswerk voor uw parochie willen doen, maar is het er nooit van gekomen? Zie hier uw kans en meld u aan bij Marie Lamers, tel.: 024-3977120 of P.Lamers10@kpnplanet.nl


KERKKOOR ST. CAECILIA ZOEKT NIEUWE LEDEN - Heeft u al altijd bij ons koor willen zingen, maar is het er nooit van gekomen? Kom er nu bij en zing gezellig met ons mee. Van harte welkom. Opgeven: j.kolvenbach7@upcmail.nl of 3972690.


WANDELEN MET AANDACHT – een gezamenlijk initiatief van de katholieke en protestante kerk op iedere eerste donderdag van de maand. Vertrek vanuit de Serre bij de protestantse kerk om 9.45 uur. We wandelen, met een thema als leidraad, alles bij elkaar net iets meer dan een uur en sluiten af met het aansteken van een kaarsje en een kopje koffie of thee. Om 11.45 uur klinken de hartelijke groeten ten afscheid. Zie ook website parochie.


BIJBEL LEZEN - In de oneven weken op woensdagochtend van 10.00 uur-11.30 uur lezen we, in de pastorie, in een kleine groep de Bijbelteksten van de eerstkomende zondag. Vaak lezen we ze nog een tweede keer en delen met elkaar wat er opvalt, wat er uitspringt of waar een vraag over is. Met elkaar ontstaat er een iets bij de teksten dat moeilijk te benoemen is, maar dat we als bijzonder waardevol ervaren. Het is een open groep. Nieuwe mensen zijn welkom. Je mag je aanmelden. Je mag ook zo binnen komen lopen.

Datum: 17 juli. Contact: Frieda Rutten: f.o.rutten1@kpnmail.nl


BANNEUXBEDEVAART 21 JULI - Op zondag 21 juli organiseert de stichting St. Michael Groesbeek een bus­bedevaart naar Banneux. Bij aankomst in Banneux is er koffie, om 12.00 uur H. Mis door pastoor Rudo Franken en om 15.00 uur lof met ziekenzegening. De kosten, inclusief koffie en diner, bedragen € 45,- p.p. en kunnen contant betaald worden in de bus. Info/aanmelding bij A. Brouwer, 06-11199935, karlleisnermariendaalkapel@outlook.com


9E INTERNATIONALE EUREGIO RIJN - WAAL STUDENTENMUZIEKFESTIVAL 2019

Vleugel voor Zorgcentrum Buitenhaeghe – Stichting Bladt Charity In Groesbeek zullen pianisten op topniveau musiceren. Het gaat hierbij om pianisten die op het punt van doorbreken staan. Het is onvoorstelbaar dat die uitnemende kwaliteit kan worden aangeboden zonder entreegeld. De gemeente Berg en Dal heeft echter eveneens welwillend medewerking verleend.

Vrijwillige bijdragen zijn welkom. Deze komen geheel ten goede aan de concertanten. Alle uitvoeringen beginnen om 20.00 uur en duren 1 uur.

In Groesbeek en op de Horst zijn de volgende concerten:


Historische Kerk aan de Groesbeek, Kerkstraat 18

Goddelijk Hart v. Jezus, kerk op De Horst, Ketelstraat 1

Theo Giesbers en Simon Meilink


Dorothea Visser een Nederlandse gestigmatiseerde visionaire

Dorothea (Dora) Visser geboren te Gendringen op 29 september 1819 overleden op 12 juli 1876 te Olburgen, was een Nederlandse rooms-katholieke mystica en zieneres, die de kruiswonden van Christus in haar lichaam droeg. Dora Visser werd geboren in een arme daglonersfamilie te Gendringen in een katholiek deel van de Achterhoek. Ze was de middelste van negen kinderen. Op 12-jarige leeftijd moest ze in betrekking op een boerderij. Bij het weiden van de koeien kwam het meisje na een stoot van een koe ten val. Ze liep daarbij een wond aan een been op die niet genas. Het meisje werd mank en kon in het vervolg alleen nog zittend werk doen.

De jonge Dora was een vrome katholiek en offerde haar persoonlijk lijden op voor de bekering van zondaars uit liefde voor Jezus Christus. Zij ontving vanaf december 1843 de stigmata van Christus in haar lichaam. Haar geestelijk leidsmannen en biechtvaders, aanvankelijk kapelaan Herfkens en later kapelaan Teus Kerkhof, documenteerden het verborgen lijden en leven van Dora Visser nauwkeurig in dagboeken. Dorothea Visser werd echter in de streekpers en door roddels aangevallen.

Juist in deze tijd kwam het omstreden herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland tot stand, dat een golf van antipapisme en antiklerikalisme veroorzaakte onder zowel calvinisten als radicale liberalen. Derhalve plaatste de aartsbisschop van Utrecht Joannes Zwijsen kapelaan Kerkhof in 1861 over naar Zieuwent in dezelfde Achterhoek en later zelfs naar Kloosterburen, een afgelegen katholieke enclave in de provincie Groningen. Teus Kerkhof werd daar pastoor en nam de zwakke Dora Visser mee als zijn huishoudster en sacristiehulp. In Kloosterburen traden dezelfde mystieke verschijnselen bij de zwijgzame Dorothea Visser op. In 1872 wordt Kerkhof tot pastoor van de parochie H. Willibrordus te Olburgen benoemd. Op 12 juli 1876 overleed Dora Visser, gestigmatiseerde mystica, in de pastorie van Olburgen en werd op het plaatselijke kerkhof begraven. Pastoor Kerkhof merkte in zijn aantekeningen op dat zij op dat moment bijna drieëndertig jaar de kruiswonden in haar lichaam gedragen had, het aantal levensjaren van Jezus Christus op aarde.

Afbeeldingsresultaat voor Dora Visser Na haar dood verflauwde de aandacht voor Dora Visser. Pas door publicaties van de journalist B. Kerkhoffs in 1965 in dagblad De Gelderlander over de nagelaten aantekeningen van pastoor Kerkhof kwam er hernieuwde belangstelling voor de mystica. In 1991 was er te Doesburg een tentoonstelling over het leven van Dora Visser. De devotie tot Dorothea Visser speelt zich nu grotendeels in de stilte van persoonlijk gebed af. Bij haar graf te Olburgen komen geregeld priesters en lekengelovigen samen om te bidden en zich door Dora's stil gedragen lijden te laten inspireren tot navolging van het evangelie. In de zomer van 2008 werd bekend dat een zaligverklaring van Visser niet uitgesloten is. Het aartsbisdom Utrecht erkent namelijk de getuigenis van ten minste één wonderbaarlijke genezing op haar voorspraak ontvangen, afkomstig van een gelovige man uit Hengelo. In 2013 was het onderzoek van het aartsbisdom afgerond en werd het dossier overgedragen aan de Congregatie voor de Heilig- en Zaligsprekingsprocessen in Rome. Postulator van het zaligverklaringsproces is dr. Waldery Hilgeman.

Teun van Grinsven, Kerkarchivaris


Naschrift Rudo Franken: elke 1e vrijdag van de maand om 15.00 uur is in het kerkje van Olburgen een H. Mis in het kader van Dora (3-1-2020 door RF).


COLLECTE WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS – In het Pinksterweekend van 8, 9 en 10 juni is tijdens de vieringen in de kerken van Groesbeek een extra collecte gehouden voor WNM. Deze heeft € 342,22 opgebracht. Wij danken u hartelijk. Wilt u alsnog een bijdrage storten, dit kunt u op NL24RABO 01174 07 550 ten name van het missiecomité met vermelding Ned. Missionaris 2019. Dit jaar wordt zuster Willy van Mel gesteund o.a. voor haar medische zorg ten behoeve van Baba, Kameroen. Waar missionarissen en missionair werkers aanwezig zijn, gebeurt iets bijzonders. Gedreven door geloof en naastenliefde geven zij zekerheden op om het leed van anderen te verzachten.Meer info, zie website. Namens MOV, Teun van Grinsven


MIVA COLLECTE 24/25 aug 2019 “Geef meisjes in Kameroen een toekomst”

MIVA (Missie Verkeersmiddelenactie) steunt kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden met vervoersmiddelen en communicatiemiddelen. De projecten richten zich op verschillende ontwikkelingsthema’s waaronder kinderrechten, mensenrechten, gezondheidszorg en vrouwen(rechten).

De bestemming van zuster Clementine: Toen zuster Clementine in 2002 in Bangang in Kameroen aankwam, werd zij meteen geraakt: langs de weg zag zij kinderen staan. Zij wachtten daar in de hoop dat ze ingehuurd zouden worden om op de farms te werken. Het zijn de wezen van aidsslachtoffers. Deze ziekte heeft het leven van bijna een hele generatie ouders geëist, hun kinderen zijn achtergebleven. Zonder ouders, soms verstoten door hun familie. De 54-jarige zuster Clementine trekt zich het lot van deze wezen aan, vooral dat van de meisjes.

Een eigen bestaan: Vrouwen en meisjes worden al achtergesteld in Kameroen en hebben daardoor geen kans op een toekomst. Zuster Clementine vangt deze meisjes op in het opvangcentrum in Bangang. Een sober klooster, zonder stromend water, zonder toilet, soms met elektriciteit. De meisjes krijgen hier les in vaardigheden waarmee ze later werk kunnen vinden. Bijvoorbeeld naaiwerk, computerwerk en kappersvaardigheden. Twee vrijwilligsters uit het dorp geven de lessen. De meisjes leren koken en krijgen les in hygiëne. De twee naaimachines die er zijn heeft het centrum gekregen. Na de opleiding kunnen de meisjes geld lenen. Bijvoorbeeld om een naaimachine of kappersmateriaal te kopen en daarmee hun eigen geld te gaan verdienen.

Een auto is onmisbaar: Zuster Clementine bezoekt daarnaast ook kansarme gezinnen en kinderen. Ze spoort kinderen op die zorg nodig hebben en geeft ze bijstand. Vanaf het kleine klooster in Bangang is het anderhalf uur rijden naar Bafoussam. Als het niet geregend heeft tenminste. Als het regent is de weg onbegaanbaar en verandert het in een modderstroom. De alternatieve route duurt dan ruim drie uur. Alleen met een auto kan zuster Clementine deze gezinnen bereiken. Clementine: “De auto brengt ons dicht bij de families en gemeenschappen. Nu kunnen we deze mensen begrijpen, voeden, onderwijzen en ondersteunen. De omstandigheden zijn primitief, het gebied is afgelegen en onherbergzaam. Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen.”

Marvelous met moeder en oma Operaties voor Marvelous: Via een hobbelige, bijna onbegaanbare weg bereiken we een gezin dat hulp krijgt van zuster Clementine. We ontmoeten de 4-jarige Marvelous bij haar huis, samen met haar moeder en oma. Marvelous is geboren met een afwijking aan haar benen. Zuster Clementine heeft ervoor gezorgd dat ze geopereerd kon worden. Daardoor kan ze nu al kruipen. Binnenkort volgt een tweede operatie, maar er zijn er nog meer nodig. Pas dan kan ze lopen en naar school. Dan heeft de kleine Marvelous ook zicht op een toekomst.

Zes auto’s nodig: In Kameroen zijn er gelukkig meer mensen als zuster Clementine. Voor hen zijn er in 2019 nog zes auto’s nodig. Helpt u ze op weg met uw donatie?

Mocht u nog een bijdrage willen overmaken dat kunt u dat doen door storting op IBAN nummer NL24RABO 01174 07 550 ten name van het missie comité met vermelding WNM 2019. Wij danken u bij voorbaat voor uw financiële steun.

Namens MOV, Teun van Grinsven


KEVELAER - Klik hier voor meer informatie over de bedevaart naar Kevelaer.


OECUMENISCHE GEBEDSVIERING IN BREEDEWEG OP 1 SEPTEMBER 2019

Afbeeldingsresultaat voor foto natuur groesbeek Op zondag 1 september 2019 om 10.00 uur zal bij de Sint Antoniuskerk in Breedeweg een oecumenische openluchtviering worden gehouden. Paus Franciscus heeft in 2015 de Wereldgebedsdag voor het behoud van de Schepping ingesteld en de protestantse gemeente en parochie H.H. Cosmas en Damianus hebben samen de handen ineengeslagen om deze dag gestalte te geven in een oecumenische gebedsviering.  De schoonheid van Groesbeek zal hier een aparte plaats in krijgen. Je wordt hierbij van harte uitgenodigd om jouw mooiste (groene) plekje in Groesbeek te fotograferen. Schrijf in een drietal zinnen bij je foto, waarom dit plekje je zo dierbaar is en stuur dit alles voor 26 augustus naar par.groesbeek@kpnmail.nl. Bij voorbaat hartelijk dank! Wij gaan er dan iets moois van maken voor bij de viering. Graag zien wij je op 1 september om 10.00 uur bij het kerkplein in Breedeweg!KAPEL MARIËNDAAL/KLOOSTERTUIN BEHOUDEN

Vanaf 1 februari 2019 huurt de Stichting St. Michael Groesbeek de kapel Mariëndaal/Kloostertuin van ZZG.

Het doel van de Stichting is de kapel ter beschikking te stellen - ten behoeve van de parochie - voor de viering en verdieping van het katholieke geloof in Groesbeek en bevordering van de devotie tot de zalige Karl Leisner.

Zo viert de parochie er elke zaterdagavond om 19.00 uur de eucharistie en wordt de mogelijkheid geboden om er een doopviering, een huwelijks- of jubileumviering, of uitvaart te houden. Tevens is er in het kader van de zalige Karl Leisner elke vrijdagmorgen de eucharistie en aansluitend aanbidding. Ook is er ruimte voor een concert of bijeenkomst die past in deze gewijde ruimte. En voor een rondleiding in en rond de kapel en het verhaal van de zusters van Mariëndaal en de zalige Karl Leisner. Ook is een pelgrimsroute langs 9 voor Karl Leisner belangrijke plaatsen beschikbaar.

In goed overleg met de parochie is geregeld dat de misstipendia naar de parochie gaan en dat de collectes ten goede komen aan de Stichting voor o.a. klein onderhoud, versiering en ondersteuning van de huur.

De stichting geeft elke maand een kapelnieuwsbrief uit. De kapel is de hele dag open en nodigt uit om stil te worden en de Heer te ontmoeten. De kapel is op de 1e etage van de Kloostertuin en wel boven restaurant ’t Groeske.


KEVELAER - Wilt u vast in uw agenda noteren: De bedevaart naar Kevelaer is dit jaar op dinsdag 6 augustus. In de volgende editie van het parochieblad volgt meer informatie.


Afbeeldingsresultaat voor Lourdes grot LOURDESBEDEVAART - Van 16-21 september 2019 kunt u mee naar Lourdes. We reizen samen vanaf Groesbeek en vliegen vanaf Maastricht voor een zesdaagse bedevaart. We sluiten aan bij het programma van Huis voor de Pelgrim (voorheen: Organisatie Limburgse Bedevaart Lourdes). Het is bijna onmogelijk om te beschrijven wat Lourdes met je kan doen. Beleef het zelf en ga de ontmoeting aan, zo schreef in het vorige parochieblad één van de vijf deelnemers aan de Lourdesbedevaart van dit jaar. Ook in 2019 gaat kapelaan Rudo Franken mee. Hij kan u meer informatie hierover geven.

Zie ook website: www.huisvoordepelgrim.nl


VIERDAAGSE MIS – DANKEN VOOR ALLES – KAN DAT WEL?

Afbeeldingsresultaat voor 4daagse Op zaterdagavond 13 juli om 19.00 uur vindt in de Cosmas en Damianuskerk te Groesbeek een eucharistieviering plaats in het teken van de 4daagse die de dinsdag daaropvolgend in Nijmegen van start gaat. In deze viering zingt het kerkkoor Horst Sion Breedeweg gezangen in het Engels, Duits, Latijn, Nederlands en Slavisch. Bij menig met name Latijns gezang zal iedereen mee kunnen zingen. Vóór de viering wordt daarvoor zelfs even ingezongen. Op het einde wordt het 4daagselied gezongen.

Thema van de viering is ‘Danken voor alles, kan dat wel?’ In de viering zal een aantal lezingen en gebeden in het Engels, Duits en Frans en mogelijk nog andere talen worden gedaan. Dan staat wel de Nederlandse tekst in het boekje. Celebrant is kapelaan Rudo Franken.

Na afloop van de viering is op het plein voor de kerk gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee. Het zou leuk zijn als mensen iets lekkers meebrengen dat na afloop met elkaar gedeeld kan worden. Dat kan voorafgaand aan de viering bij de kraampjes voor de kerk worden afgegeven. Van harte welkom. Soyez les bienvenus. Herzlich Willkommen. You are most welcome. Sei il benvenuto. Eres bienvenido.


KERK GROESBEEK OPEN TIJDENS 4DAAGSE – Het is inmiddels traditie dat de Cosmas en Damianus tijdens de 4daagse open is voor een gebed, gesprek, stilte, of een kaarsje opsteken. Door velen wordt daar dankbaar gebruik van gemaakt. Iedereen is van harte welkom op donderdag 18 juli, ook voor deelname aan de Mis van 9.00 uur in de Mariakapel.


CONCERT GROESBEEKS GEMENGD KOOR ‘THAT’S THE SPIRIT’ - op vrijdag 21 juni om 20.00 uur in de Cosmas en Damianuskerk te Groesbeek. Mensen zullen de heilige Geest muzikaal kunnen proeven doorheen alle muziektijden. Dwarsfluit, cello en piano begeleiden de zang.

Lees hier meer.


IN MEMORIAM PIET GELDTMEIJER EN THIJS JANSSEN

Op 27 februari j.l. overleed Piet Geldtmeijer zo plotseling in de leeftijd van 76 jaar. Jarenlang was hij bij de parochie betrokken als vrijwilliger.

Zo’n tien jaar na zijn vrouw Dini, die toen de coördinatie had, kwam Piet de vouwploeg van het Dorp versterken. Maar liefst 28 jaar was hij van de partij; de eerste jaren was er ook het gesjouw naar boven en naar beneden, toen er nog gewerkt werd ‘Onder de Pannen’. Niet alleen hielp hij mee met het rapen, vouwen en nieten van de parochieblaadjes, hij was ook de man van de hand- en spandiensten. Hij deed de voorbereiding, wist mensen te verbinden met zijn humor en mopjes, zijn aandacht voor gezelligheid, een rondje koffie met wat lekkers erbij – hij hield bij wie aan de beurt was om te trakteren - en een rondje limonade of wat sterkers.


Op 8 april j.l. overleed Thijs Janssen in de leeftijd van 88 jaar. Vanaf zijn pensionering (65 j) heeft hij in navolging van zijn vrouw Marianne die het al verschillende jaren deed, mee geholpen met het parochieblad. Rapen vond hij maar niks – dat zat hem niet in de vingers – maar nieten deed hij als de beste. Samen met Piet hielp hij bij het klaarleggen van de blaadjes voor de vouwers. Thijs, als oudste van een gezin van 14 kinderen, verstond de kunst om altijd gezellige verhalen te vertellen.

Vanuit de parochie willen we hen beiden van harte danken voor hun toewijding, persoonlijke aandacht en de vele kleine dingen.

Piet en Thijs, mogen jullie nu de warmte en het licht ontvangen, die jullie zo rijkelijk hebben gegeven. En we wensen jullie echtgenotes Dini en Marianne, jullie kinderen en hun gezinnen heel veel licht en liefde voor de komende tijd.


WANDELEN MET AANDACHT – een gezamenlijk initiatief van de katholieke en protestante kerk op iedere eerste donderdag van de maand. Vertrek vanuit de Serre bij de protestantse kerk om 9.45 uur. We wandelen, met een thema als leidraad, alles bij elkaar net iets meer dan een uur en sluiten af met het aansteken van een kaarsje en een kopje koffie of thee. Om 11.45 uur klinken de hartelijke groeten ten afscheid. Zie ook website parochie.


DANK-JE-WEL-AVOND VRIJWILLIGERS – Op dinsdagavond 2 april was in de Slenk op de Horst voor de vrijwilligers van de parochie een leuke en ontspannen avond. De ongeveer vijftig aanwezigen vanuit de hele parochie werden door de pastoor aan elkaar voorgesteld; daarbij werden woorden van waardering uitgesproken voor het diverse werk wat zij doen.

Voor de pauze vertelde de pastoor aan de hand van een powerpoint z'n verhaal over Panama en Guadeloupe, de Wereldjongerendagen waar hij in januari is geweest. Over de reis, de ontvangst door de mensen, hun leven, hun eten, hun dansen. En over de hakketeen en Polka, twee dansen die ze daar met de jongeren hebben kunnen uitvoeren en waar het hele dorp aan meedeed. En over de eucharistieviering met paus Franciscus.

Na de pauze was het tijd voor oud-Hollandse spelen. Dat werkte uiteraard verbindend. Samen spelen bleek een schot in de roos te zijn. Met dank aan degenen die deze avond hebben georganiseerd. Bij het weggaan ontvingen de mensen nog een boekje ‘Danken voor alles, kan dat wel?’.

Dit boekje is ook in de kerk beschikbaar voor wie wil. Hier kunt u het verslag lezen van Ru Niemeyers pelgrimstochten (153 pagina’s).


COLLECTE WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS – In het Pinksterweekend van 8, 9 en 10 juni is er tijdens de vieringen in de kerken van Groesbeek hiervoor een extra collecte. U kunt uw bijdrage ook storten op NL24RABO 01174 07 550 ten name van het missiecomité met vermelding Ned. Missionaris 2019. Dit jaar wordt zuster Willy van Mel gesteund o.a. voor haar medische zorg ten behoeve van Baba, Kameroen. Namens MOV, Teun van Grinsven

Lees hier meer.


VASTENACTIE – heeft € 3.935,48 opgebracht in onze parochie. Over het doel van dit jaar (schoon drinkwater, maken van putten) kunt u lezen op de website of in het vorige parochieblad. Aan allen die hebben bijgedragen en gecollecteerd onze hartelijke dank. Namens MOV, Teun van Grinsven

Lees hier meer.


1E THEMAVIERING in het project “Ga je mee” die gepland was op zaterdag 1 juni 19.00 in de Cosmas en Damianuskerk gaat niet door. Er blijkt momenteel nog te weinig animo om hieraan actief mee te werken. Werkgroep themaviering


BIJBEL LEZEN - In de oneven weken op woensdagochtend van 10.00 uur-11.30 uur lezen we, in de pastorie, in een kleine groep de Bijbelteksten van de eerstkomende zondag. Vaak lezen we ze nog een tweede keer en delen met elkaar wat er opvalt, wat er uitspringt of waar een vraag over is. Met elkaar ontstaat er een iets bij de teksten dat moeilijk te benoemen is, maar dat we als bijzonder waardevol ervaren. Het is een open groep. Nieuwe mensen zijn welkom. Je mag je aanmelden. Je mag ook zo binnen komen lopen.

Data: 5 en 19 juni, 3 en 17 juli. Contact: Frieda Rutten: f.o.rutten@kpnmail.nl


JOHANNESEVANGELIE - Er zijn inmiddels twee bijeenkomsten geweest rondom het Johannesevangelie. We beginnen met een korte meditatie. Dat helpt ons met proberen meditatief te lezen, als het ware door de letterlijke betekenis van de tekst heen. Telkens een klein stukje. Lezen en even stil zijn om te voelen waar de tekst ons raakt. Luisteren naar de ander en de taal van het hart. Wil je nog aanschuiven? Er is nog plaats voor twee tot drie mensen. Maandag 3 juni, 19.30 uur is de eerstvolgende bijeenkomst (en dan in het najaar nog 3 keer) in de pastorie. Voorwaarde is wel dat je een half uur eerder komt, zodat je ingepraat kunt worden. Aanmelden bij Ria Hopman: riahopman@XS4all.nl


COLLECTANTEN GEVRAAGD - voor de vieringen in de kerk op de Breedeweg. U kunt zich melden bij Pierre Ronden of bij het parochiecentrum (zie blz. 22-23).


GRUUSBEKSE PASSION - Saamhorigheid met het eeuwenoude lijdensverhaal van Jezus in een Groesbeeks jasje was voelbaar in de kerk van de Breedeweg die zowel op Goede Vrijdag als Paaszaterdag tot de laatste plaats gevuld was.

Een grandioze voorstelling van allemaal mensen uit Groesbeek, van verenigingen en solisten en vele vrijwilligers die zich spontaan hadden gemeld om mee te doen met dit project van Fanfare Jubilate Deo bij gelegenheid van hun 70ste verjaardag. Dè motte ze dukker doon. Zo klonk het na afloop. U kunt hier de hele recensie lezen door kapelaan Rudo Franken. Gelukkig heeft de fanfare besloten om hier een DVD van uit te brengen, zodat ook degenen die geen kaartje konden bemachtigen, dit kunnen meebeleven.


LEES OP ONZE PAROCHIE-WEBSITE OVER:

2e hands-zorghulpmiddelen op de Horst

recensie passieconcert Sankt Cäcilienchor Wyler door Eugène Ceulemans

bezinningsbijeenkomsten Centrum voor Parochie Spiritualiteit Nijmegen

flyer parochievernieuwing

open kloosterdag 19 mei

indrukken kloosterweekend abdij Lilbosch-Echt 26-28 april 2019


TRADITIE KERSTSTALLEN 2018 DE HORST, BREEDEWEG EN CENTRUM

De groep kerststalbouwers, ook wel stalmeester genoemd, van De Horst, Breedeweg en het centrum hebben weer goed hun best gedaan om de kerststallen mooi tot hun recht te laten komen. Al vele jaren zijn de vaste groepen kerststalbouwers in de diverse kerken van onze parochie druk met het opbouwen van de kerststallen en het plaatsen van diverse sparren. Men zingt wel o dennenboom maar het zijn sparren die meestal gebruikt worden. Aan de voorzijde van de kerk op de Horst en het centrum is aan weerszijden van de hoofdingang een spar met verlichting aangebracht zodat de toegang prachtig is gemarkeerd. De kerststal in de Breedeweg heeft een andere plek gekregen in de kerk, zodat tijdens bezoek aan de Mariakapel de kerststal van achter het smeedijzeren hekwerk kan worden aanschouwd. Tevens was de kerststal aanzienlijk kleiner van opzet dan voorgaande jaren, hetgeen weer aanzienlijk minder werk verschaft.

De kerstsparren in en buiten de kerken zijn belangeloos beschikbaar gesteld door enkele inwoners van de Horst en een groot aantal door familie Schoenmakers van het Nijerf alsmede hoveniersbedrijf Jan Langenveld uit Groesbeek waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn.

Ook een woord van dank aan kosteres Rikie Straatman voor de koffie met een versnapering, altijd weer een gezellig samenzijn in de sacristie.

De grote spar in de kerk van de Breedeweg is door familie Janssen uit Milsbeek ter beschikking gesteld, waarvoor hartelijk dank. Het moet voor de kerststalbouwers een voldoening geweest zijn om zoveel kerkgangers te zien die ongetwijfeld een kijkje in hun gebouwde kerststallen genomen hebben. Op dinsdag 8 januari 2019 werd alles weer opgeruimd en gingen de kerstfiguren weer een jaar in de opslag. Een bijzonder woord van dank aan alle kerststalbouwers die zo trouw elk jaar het nodige werk verzetten en de kerstsfeer in en buiten de kerk weergeven.

Tevens een woord van dank aan de dames die de versiering van de kerken gedurende het gehele jaar voor hun rekening nemen, in het bijzonder met de kerstdagen, alsmede het schoonmaken van de kerken dat ook door een groep dames al vele jaren tot volle tevredenheid wordt uitgevoerd.

In de Breedeweg worden er door een paar dames kerstattenties (ook wel kerstgave genoemd) gemaakt voor zieke en mindervalide parochianen in de Breedeweg. Deze worden dan door familieleden, kennissen of buurtbewoners bij voornoemde parochianen tijdens of na de kerstdagen thuisbezorgd; een goede kerkelijke actie die door velen wordt gewaardeerd, een bijzonder woord van dank aan deze dames die deze actie al vele jaren verzorgen.

Teun van Grinsven


Op de koffie bij…


Eugène Ceulemans. Pas na het gesprek – op weg naar huis – realiseerde ik me dat het wel heel toevallig is dat het Groesbeeks Gemengd Koor waarvan Eugène al meer dan 30 jaar de muzikaal leider is, bezig is aan een Pinksterproject ‘That’s the Spirit’. Natuurlijk een voltreffer voor dit parochieblad met als thema ‘Kom, heilige Geest’. Op vrijdag 21 juni om 20.00 uur vindt in de kerk van de H.H. Cosmas en Damianus dit concert plaats en zullen mensen de heilige Geest muzikaal kunnen proeven doorheen alle muziektijden. Fijn toch om kort na Pinksteren zo’n fantastisch concert te kunnen meemaken en ons te laten inspireren door de Geest. Fluit, cello en piano begeleiden de zang.

Ja, Eugène houdt wel van een nieuwe geest. Laatst kwam Riet van het St. Caeciliakoor met een stoffig boek van de zolder van Mariëndaal. Daarin staat een mis van Herman Funnekotter, die de nonnen 2-stemmig hebben gezongen, een mooie, eenvoudige melodie die Eugène heeft bewerkt en 4-stemmig gemaakt, nu de Missa Sancta Birgitta. Eind van het jaar zal deze door het St. Caeciliakoor worden gezongen. Ja, bewerken gaat Eugène goed af en daarmee weet hij niet alleen de koorleden te bezielen maar ook de ‘gewone’ kerkgangers. Je wordt als het ware opgetild.

Op een andere manier kunnen we dat ook zeggen van de eeuwenoude Gregoriaanse zang die Eugène al jaren in de kerk ten gehore brengt met de Schola Cantorum. Deze zang blijft mensen bezielen en inspireren. De zang doet gewoon iets met je.

Ja, daar hadden we het ook over, dat de zang zo gemist wordt op de (basis)­school, terwijl zang juist zoveel goeds in ons bewerkt en zeker ook van groot belang is voor onze jeugd. Gelukkig is er wel een enthousiast jeugdkoor Mikado onder leiding van Eugène, ook al jaren. Natuurlijk zouden veel meer kinderen het geluk moeten kennen van zingen, en zeker met Eugène. En dat kan! Want er is plaats voor jou. Dat geldt natuurlijk voor alle genoemde koren. Iedereen is van harte welkom om te komen zingen en ook een stukje vriendschap te ervaren. Eugène, dankjewel voor dit gesprek en voor wat je doet voor onze Groesbeekse gemeenschap,                                  Rudo Franken, kapelaan


Lees hier meer over Pinksterproject ‘That’s the Spirit’.