Cosmas en Damianus Groesbeek - Nieuws vanuit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk


BOEK ‘RUIM EEN EEUW ANTONIUSKERK IN MILLINGEN’ – Aan het eind van de viering van het diamanten priesterjubileum van pater Willem Spann, Oblaat van Sint Franciscus van Sales, in zijn ‘thuiskerk’ te Millingen op zondag 24 februari 2019 is dit boek, dat verschijnt onder eindredactie van de feesteling, gepresenteerd. Naast Willem Spann verleenden vele anderen hun medewerking aan de totstandkoming van dit fraaie boek. Daardoor is het enorm divers en verrassend. Er is de geschiedenis van de parochie Millingen, zelfs verbonden met de H. Willibrord. En de naam van de nieuwe parochie (per 1-1-2014) Maria ten hemelopneming die sterke historische wortels blijkt te hebben, aldus pastoor Eric Smits. Er zijn de koren en werkgroepen van toen en nu, die op allerlei wijzen bijdragen aan de liturgie, kijkjes achter de schermen. Ruim 40 pagina’s worden besteed aan de architect van de kerk van Millingen, Wolter te Riele (1867-1937), een leerling van Pierre Cuypers, en de vele kerken in Nederland die hij heeft gebouwd, verbouwd of vergroot. Herwi Rikhof schrijft gedachten bij de prachtige glas-in-lood ramen op het priesterkoor, die fullcolour en paginagroot worden weergegeven. Oud-pastoor Rob Mutsaerts, sinds 2010 hulpbisschop van bisdom Den Bosch, schrijft een treffende bijdrage ‘rokende misdienaars’. Een kleine greep uit dit waardevolle boek van maar liefst ruim 200 pagina’s in A4-formaat, prachtig uitgevoerd met vele foto’s. Willem Spann besluit met een droom: de tijd is rijp om … van de behouden restanten de diepere, verborgen waarden opnieuw te ontdekken … Laten we hernieuwd gaan dromen.

Verkrijgbaar in Millingen (Multimate, Hebbes, kerk) voor € 20,-. Per post a.u.b. € 26,- overmaken op NL66INGB0001803032 tnv Ned.Prov.OSFS, rekening W. Spann te Tilburg (postadres van vrager vermelden!)


Begin april 2019 kreeg kapelaan Rudo Franken bovengenoemd boek toegestuurd door pater Willem Spann, omdat hij als kapelaan had toegezegd dat hij in het parochieblad van Groesbeek een recensie zou schrijven over dit boek. De recensie zou in het parochieblad van juli 2019 verschijnen, dit blad dus, waarin ook het nieuws is opgenomen van zijn minstens tijdelijke benoeming als verantwoordelijke voor het pastoraat in Millingen per 1 juli 2019.


MEERDAAGSE- EN DAGBEDEVAART NAAR BEAURAING, BELGIË – Het Nederlands Beauraing Comité Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch organiseert van 15 t/m 18 juni 2019 een vierdaagse bedevaart naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing. Een priester en een goed medisch team begeleiden deze bedevaart waaraan ook ouderen, zieken, gehandicapten kunnen deelnemen. Opstapplaatsen zijn Oss, Helmond (bij voldoende pelgrims) en Eersel. Kosten vanaf € 280,- p.p.

De dagbedevaart op zondag 16 juni 2019 heeft als opstapplaatsen Nijmegen, Mill, Helmond, Eersel, en grensovergang Bergeijk. Kosten bus € 35,- p.p.

Naast een dagelijkse Mis en Mariahulde is er gelegenheid tot stille aanbidding, wordt u ingeleid in de boodschap van Beauraing en is er ontspanning.

Beauraing is een bedevaartplaatsje aan de rand van de Belgische Ardennen. In een meidoornstruik verscheen Maria vanaf 29 november 1932 33 maal aan 5 kinderen. Maria, de moeder met het Gouden Hart, vroeg om gebed en beloofde aan zieken en bedroefden hulp en troost. Beauraing is rust, vrede en zorg voor elkaar. Info: mw R. Senders, 0497-682296/ nbcpromaria.weebly.com


Lees hier meer over de zomerreis 30+ naar Beauraing.