Cosmas en Damianus Groesbeek - Nieuws vanuit Bestuur en team

Nieuws vanuit Bestuur en team


BENOEMING VAN EEN NIEUW LID IN HET PAROCHIEBESTUUR - Het parochie­bestuur heeft van de bisschop van ’s-Hertogenbosch bericht ontvangen dat mevrouw Barbara Pattikawa met terugwerkende kracht tot 1 september 2017 is benoemd als bestuurslid in ons parochiebestuur.


BENOEMING VAN EEN NIEUWE PASTORAAL WERKSTER - Bij brief van 19 november 2019 deelt de bisschop van ’s-Hertogenbosch, Dr. Gerard de Korte, aan het parochiebestuur mede dat hij gezien het verzoek van het parochiebestuur en gezien de ingezonden arbeidsovereenkomst met ingang van 1 december 2018 aan mevrouw Anneke van Veelen de pastorale zending en opdracht heeft verleend als pastoraal werkster in onze parochie. De bisschop spreekt de wens uit dat mevrouw Van Veelen in goede samenwerking met het pastorale team en het bestuur veel goed pastoraal werk zal kunnen verrichten ten behoeve van de parochie en dat zij daarbij mag rekenen op de steun van de parochianen en het bestuur.


GEEN ZATERDAGAVONDMIS MEER IN DE H.H. COSMAS EN DAMIANUSKERK - Het parochiebestuur en het pastoraal team hebben gezamenlijk besloten met ingang van 1 januari 2019 op de zaterdagavond geen avondmis om 19.00 uur meer te houden in de H.H. Cosmas en Damianuskerk; de gezinsviering blijft wel op de zaterdagavond gehandhaafd. De reden voor het afschaffen van de zaterdagavondmis zijn de kosten voor het verwarmen van de kerk in de winterperiode en de steeds meer teruglopende bezoekersaantallen, vaak minder dan 40 mensen. De trouwe bezoekers van deze zaterdagavondmis kunnen naar de H. Mis op dezelfde tijd, 19.00 uur, in de Kapel van de Kloostertuin. Men is ook welkom in de H. Mis in de Meent op zaterdag om 17.00 uur.


HET VERENIGINGSGEBOUW DE SLEUTEL - Het parochiebestuur is door de beheercommissie van Sleutel in Breedeweg gevraagd langszij te komen bij de lacunes die door de regionale brandweer zijn geconstateerd bij een controle in het gebouw. Door veranderingen in het gebouw en nieuwe wetgeving moet het gebouw aan een aantal verplichtingen voldoen, waaraan nu nog niet wordt voldaan. Er zijn offertes opgevraagd om de geconstateerde problemen te lijf te gaan. Met de regionale brandweer wordt contact onderhouden over de voortgang van de gevraagde verbeteringen. Het parochiebestuur is eigenaar van het gebouw.


WERELDJONGERENDAGEN PANAMA 2019

Pastoor Henk Janssen vertrekt op zaterdag 12 januari 2019 als groepsleider van het bisdom Den Bosch met 20 jongeren tussen de 18 en 30 jaar naar Panama waar van 22 tot 27 januari in Panama-stad de Wereldjongerendagen (WJD) worden gehouden. Meer hierover (thema, reis, hoogtepunten en een eventueel doorvliegen naar Onze Lieve Vrouw van Guadalupe in Mexico-stad) kunt u lezen op de website van de parochie, met op deze plek een link.


Mede namens het bestuur en het pastoraal team wens ik u allen fijne Kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar. De vrijwillig(st)ers van de parochie en allen die zich betrokken weten bij onze geloofsgemeenschap, danken we hartelijk voor al hun inzet en toewijding,

Henk Janssen, pastoor


BARBARA PATIKAWA STELT ZICH VOOR ALS PAROCHIEBESTUURSLID

MET AANDACHT VOOR DE VRIJWILLIGERS

Beste parochianen, hierbij zou ik me graag officieel aan jullie willen voorstellen als nieuw bestuurslid van de parochie. Barbara Pattikawa, geboren op 19 september in 1975. Getrouwd, 2 dochters en sinds 2010 woonachtig in Groesbeek. Ongeveer een jaar geleden werd ik door Jos van Rooij benaderd of ik misschien lid van het parochiebestuur zou willen worden, en dan met name gericht op de contacten met werkgroepen en vrijwilligers. Sinds begin November is deze functie officieel ingegaan en wil ik me hiervoor ook goed inzetten.

Er zijn ontzettend veel werkgroepen en vrijwilligers die zich vol energie voor de parochie inzetten en hun vrije tijd opofferen. Zonder deze inzet kan deze parochie niet functioneren en ik vind dat we als bestuur daar zorgvuldig en met waardering mee om moeten gaan. Dat wil ik onder andere in de vrijwilligersbijeenkomst die in het voorjaar gepland is graag laten zien en hier iets mee doen. Daarnaast wil ik graag inventariseren wat de vrijwilligers en werkgroepen praktisch gezien van het bestuur verwachten en hoe we jullie kunnen ondersteunen. Daarvoor verzoek ik jullie al jullie suggesties, op- en aanmerkingen en verzoeken die jullie hebben m.b.t. het bestuur aan mij te mailen: barbara.pattikawa@gmail.com

Met vriendelijke groet, Barbara Pattikawa