Kerkelijke Feestdagen 2020

Naam

Aswoensdag

Palmzondag

Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag
Eerste Paasdag
Tweede Paasdag
Beloken Pasen
Hemelvaart

Eerste Pinksterdag
Tweede Pinksterdag
Eerste adventszondag

Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag

Datum

26-02-2020

05-04-2020

09-04-2020
10-04-2020
11-04-2020
12-04-2020
13-04-2020
19-04-2020
21-05-2020

31-05-2020
01-06-2020
29-11-2020

25-12-2020
26-12-2020

Uitleg

Einde van het carnaval,
begin van de Vasten
Begin van de Goede Week,
de week voor Pasen
Paasmaandag
Barmhartigheidszondag
40 dagen na Pasen
altijd op donderdag
50 dagen na Pasen
Pinkstermaandag
begin van het nieuwe
kerkelijk jaar
vrijdag
zaterdag