Cosmas en Damianus Groesbeek - Doneren

Kerkbijdrage/Doneren

De parochie en de kerk hebben vaak een bijzondere plaats in de harten van veel mensen. Bijzondere vieringen, bijvoorbeeld een doopviering, een huwelijk of een uitvaartplechtigheid, hebben een onuitwisbare indruk gemaakt. Maar ook buiten het kerkgebouw vindt het pastoraat plaats en zijn de leden van het pastoraal team en vele vrijwilligers actief in de Groesbeekse gemeenschap en geven er acte de présence.

Met uw kerkbijdrage kunt u al deze activiteiten ondersteunen en helpt u om het kerkgebouw te behouden en het pastoraat te waarborgen. Jaarlijks is er in januari de Aktie Kerkbalans. Deze actie bevelen we van harte aan. We gaan uit van een gemiddelde bijdrage van € 75,-, maar uiteraard is elk bedrag van harte welkom. Daarnaast is het ook altijd mogelijk om een donatie te geven. U kunt ook testamentair laten vastleggen, dat u iets wilt nalaten aan de kerk. Het rekeningnummer van de parochie is NL86RABO0117405949.


KERKBALANS 2018