Cosmas en Damianus Groesbeek - Contact

Contact

Cosmas en Damianus Groesbeek - Contact


Contactgegevens parochie H.H. Cosmas en Damianus


PAROCHIECENTRUM

   Bezoekadres: Kloosterstraat 2, Groesbeek, (024) 397 14 73

   Archief: Teun van Grinsven, 06-20623972

   Postadres: Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek

   Email: par.groesbeek@kpnmail.nl

   Website: www.cosmasendamianusgroesbeek.nl

   Facebook: Parochie Cosmas en Damianus

   Openingstijden: werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur

   Aanmelding, afmelding en wijzigingen van persoonlijke gegevens kun je doorgeven aan de ledenadministratie via par.groesbeek@kpnmail.nl.


LITURGISCHE VIERINGEN

   kerk H.H. Cosmas en Damianus, Pannenstraat 1, Groesbeek

   Za 19.00 uur, Zo 10.00 uur, Di en Do 9.00 uur

   kerk St. Antonius, Kerkplein 2, Breedeweg

   Zo 9.30 uur en Wo 19.00 uur


PASTORAAL TEAM  ((024) 397 14 73 tijdens kantooruren)

   pastoor Aloys van Velthoven, 06-20164473 of 024-3590601 a.vanvelthoven@xs4all.nl

   pastor Harry Reijnen, (024) 663 67 55 of 06-10087938 - pastoorhreijnen@gmail.com


PAROCHIEBESTUUR

   Waarnemend Voorzitter: pastoor A. van Velthoven, 06-20164473 of (024) 359 06 01

   Vicevoorzitter: Dhr. G. v. Gorkum, Gen. Gavinstraat 72, 6562 ML Groesbeek, (024) 397 13 24

   Secretaris: Dhr. R. Paulis, St. Antoniusweg 2A, 6562 GM Groesbeek, (024) 397 77 18

   Penningmeester: vacant

   Gebouwen: vacant

   Vrijwilligers: Mevr. B. Pattikawa, Cypresstraat 3, 6562 HA Groesbeek, 06-11130073, barbara.pattikawa@gmail.com

   Administratie: Dhr. G. Peters, Zwanenveld 9123, 6538 SH Nijmegen, via parochiecentrum


KERKHOFBEHEER

   C&D/De Horst: Tom Weber, 06-12787297, tomenlidy@gmail.com

   Breedeweg: Teun van Grinsven, 06-20623972 / Rob Paulis, (024) 397 77 18


COSMAS EN DAMIANUS - Kloosterstraat 2 (parochiecentrum), (024) 397 14 73, Groesbeek, par.groesbeek@kpnmail.nl

   Koster: Rikie Straatman, via parochiecentrum

   Misintenties: parochiecentrum of sacristie (voor publicatie in krant graag doorgeven vr maandag 12.00 uur)

   Rekeningnummer kerkbijdrage H.H. Cosmas en Damianus: NL86 RABO 0117 4059 49

   Algemeen rekeningnummer: NL82 RABO 0117 4373 52


ANTONIUS - St. Antoniusweg 2, 6562 GM Breedeweg, (024) 397 19 98

   Koster: Pierre Ronden, St. Antoniusweg 2, Breedeweg 06-22214898

   Misintenties: sacristie of brievenbus Breedeweg of parochiecentrum C&D (publicatie in krant via parochiecentrum, dus in Breedeweg graag doorgeven vr maandag 10.00 uur)

   Rekeningnummer kerkbijdrage St. Antonius: NL29 RABO 0117 4051 32


GODDELIJK HART - Ketelstraat 1, De Horst

   Alleen incidenteel vieringen

   Koster: Rikie Straatman, via parochiecentrum


PAROCHIEBLAD GROESBEEK

   Het volgende parochieblad verschijnt rond 31 okt en loopt tot 26 december.
   Kopij uiterlijk 13 okt. 2020 inzenden naar: redactie@cosmasendamianusgroesbeek.nl

   Wilt u geen parochieblad ontvangen, of hebt u per abuis geen parochieblad ontvangen, geef dit dan door aan het parochiecentrum.Parochiecentrum
Redactie
Bestuur
Pastoraal team
Webmaster