Cosmas en Damianus Groesbeek - Contact

Contact

Cosmas en Damianus Groesbeek - Contact


Contactgegevens parochie H.H. Cosmas en Damianus


PAROCHIECENTRUM

   Bezoekadres: Kloosterstraat 2, Groesbeek, (024) 397 14 73

   Archief: Teun van Grinsven, 06-20623972

   Postadres: Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek

   Email: par.groesbeek@kpnmail.nl

   Website: www.cosmasendamianusgroesbeek.nl

   Facebook: Parochie Cosmas en Damianus

   Openingstijden: werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur

   Aanmelding, afmelding en wijzigingen van persoonlijke gegevens kunt u doorgeven aan de ledenadministratie via par.groesbeek@kpnmail.nl.


LITURGISCHE VIERINGEN

   kerk H.H. Cosmas en Damianus, Pannenstraat 1, Groesbeek

   Zo 10.00 uur, Di en Do 9.00 uur. Maandelijks een gezinsviering op zaterdagavond om 18.30 uur. Klik hier voor de liturgische agenda.

   kerk St. Antonius, Kerkplein 2, Breedeweg

   Zo 9.30 uur en Wo 19.00 uur


PASTORAAL TEAM  ((024) 397 14 73 tijdens kantooruren)

   waarnemend pastoor Aloys van Velthoven, 06-20164473 of 024-3590601 a.vanvelthoven@xs4all.nl

   pastor Peter Pot, 06-17909384 - pagm.pot@home.nl

   pastor Joke Huisintveld, 06-36175289 - jokehuisintveld@protonmail.com
   Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag


PAROCHIEBESTUUR

   Waarnemend Voorzitter: waarnemend pastoor A. van Velthoven, 06-20164473 of (024) 359 06 01

   Vicevoorzitter: Ton Lansdaal, p/a Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek, tlansdaal@bisdomdenbosch.nl 06 - 52 00 03 24

   Penningmeester/Secretaris a.i.: Dhr. D. Winkel, (024) 397 84 44

   Bestuurslid, inzake dossier kerk De Horst: Dhr. R. Paulis, St. Antoniusweg 2A, 6562 GM Groesbeek

   Gebouwen: vacant

   Vrijwilligers: Mevr. B. Pattikawa, Cypresstraat 3, 6562 HA Groesbeek, 06-11130073, barbara.pattikawa@gmail.com

   Administratie: vacant


Pastor Peter Pot neemt ook deel aan vergaderingen van het parochiebestuur.


KERKHOFBEHEER

   C&D/De Horst: Tom Weber, 06-12787297, tomenlidy@gmail.com

   Breedeweg: Teun van Grinsven, 06-20623972 / Rob Paulis, (024) 397 77 18


COSMAS EN DAMIANUS - Kloosterstraat 2 (parochiecentrum), (024) 397 14 73, Groesbeek, par.groesbeek@kpnmail.nl

   Koster: Rikie Straatman, via parochiecentrum

   Misintenties: parochiecentrum of sacristie (voor publicatie in krant graag doorgeven vr maandag 12.00 uur)

   Rekeningnummer kerkbijdrage H.H. Cosmas en Damianus: NL86 RABO 0117 4059 49

   Algemeen rekeningnummer: NL82 RABO 0117 4373 52


ANTONIUS - St. Antoniusweg 2, 6562 GM Breedeweg, (024) 397 19 98

   Koster: Pierre Ronden, St. Antoniusweg 2, Breedeweg 06-22214898

   Misintenties: sacristie of brievenbus Breedeweg of parochiecentrum C&D (publicatie in krant via parochiecentrum, dus in Breedeweg graag doorgeven vr maandag 10.00 uur)

   Rekeningnummer kerkbijdrage St. Antonius: NL29 RABO 0117 4051 32


KAPEL

   Karl Leisner-Mariendaal kapel
   Stationsweg 9, 6561 BZ Groesbeek
   Contact beheerder (Andr Brouwer) T: 06-11199935


PAROCHIEBLAD GROESBEEK

   Het volgende parochieblad verschijnt begin december 2021.
   Kopij uiterlijk 12 november 2021 inzenden naar: redactie@cosmasendamianusgroesbeek.nl

   Wilt u geen parochieblad ontvangen, of hebt u per abuis geen parochieblad ontvangen, geef dit dan door aan het parochiecentrum.Parochiecentrum
Redactie
Bestuur
Pastoraal team
Webmaster