Welkom


Voor mededelingen over de maatregelen i.v.m. de coronapandemie, zie ‘Nieuws’, ‘Corona’.Verkoop kerk De Horst

In december 2020 heeft het parochiebestuur een koopovereenkomst gesloten met ondernemer Pieter Spierings over de kerk in De Horst. Daarin zijn onder meer afspraken gemaakt over het behoud van het monumentale karakter, het creëren van een ontmoetingsruimte, het luiden van de klokken, het behoud van de Mariakapel en de doopkapel. Deze overeenkomst is goedgekeurd door het bisdom. Kort daarna heeft ondernemer Harold Bons gemeld dat hij in de veronderstelling leefde dat de kerk aan hem verkocht zou worden. Dit heeft ertoe geleid dat de notaris de levering heeft uitgesteld, waardoor het juridisch eigendom nog niet over kon gaan. Vervolgens is deze kwestie door ondernemer Bons voorgelegd aan de rechter. Het parochiebestuur betreurt deze gang van zaken. In overleg met het bisdom is besloten om pas vervolgstappen te zetten als de rechter een uitspraak heeft gedaan. Begin februari hebben pastoor Aloys van Velthoven en pastor Peter Pot een goed gesprek gehad met bezorgde parochianen van de wijkraad en werkgroep in De Horst. Wij houden u op de hoogte.Pastoor Aloys van Velthoven rolt de rode loper uit voor alle parochianen!

Afbeelding met tekst, gebouw, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving

Dit is het startsein van de actie Kerkbalans.


Alle activiteiten die u hier op de website ziet zijn alleen mogelijk door de inzet van beroepskrachten, vrijwilligers en de bijdragen van onze parochianen. Ook uw kerkbijdrage is van groot belang. Uw giften zijn onze belangrijkste bron van inkomsten. Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen? Elk bedrag is welkom. Als u niet weet wat te geven, dan is tien euro per maand een mogelijk richtbedrag.


U kunt uw kerkbijdrage overmaken naar rekeningnummer: NL 86 RABO 0117 4059 49 t.n.v. Parochie H.H. Cosmas en Damianus onder vermelding van: Kerkbijdrage 2021.


Alvast bedankt!


Met vriendelijke groeten, namens het parochiebestuur en pastoraal team,


Aloys van Velthoven, pastoor

Rob Paulis, secretarisVan harte welkom op de website van de RK parochie H.H. Cosmas en Damianus. Tot deze parochie behoren onderstaande kerken en kapellen in Groesbeek, Breedeweg en de Horst:
Kerken


KERK H.H. COSMAS EN DAMIANUS

Pannenstraat 1, Groesbeek


zondag (Eucharistie)viering 10.00*

dinsdag Eucharistieviering 9.00 (in november: 19.00)

donderdag Eucharistieviering 9.00 (in november: 19.00)

Maandelijks een gezinsviering op zaterdagavond om 18.30


ma t/m vr - Rozenkransgebed

18.30-19.00 (mei en oktober)


1e vrijdag van de maand - Meditatie

19.30-20.00


KERK H. ANTONIUS

Sint Antoniusweg 2, Breedeweg


zondag (Eucharistie)viering 09.30*

woensdag Eucharistieviering 19.00

(in de sacristie)


KERK GODDELIJK HART VAN JEZUS

Ketelstraat 1, De Horst


Vieringen: alleen op hoogtijdagen en bijzondere gelegenheden


* Afwisselend Eucharistievieringen en gebedsvieringen volgens rooster.

Mariakapellen


KAPEL IN DE KERK COSMAS EN DAMIANUS GROESBEEK

winter: 09.00 - 17.00

zomer: 09.00 - 19.00


KAPEL IN DE KERK H. ANTONIUS - BREEDEWEG

winter: 09.00 - 17.00

zomer: 09.00 - 17.00


KAPEL IN DE KERK GODDELIJK HART VAN JEZUS - HORST

winter: 09.00 - 16.00

zomer: 09.00 - 19.00


KAPEL SIONSHEUVEL - MOZARTSTRAAT - GROESBEEK

winter: 09.00 - 17.00

zomer: 09.00 - 19.00


KAPEL OLV LOURDES MARIËNDAAL/WISSELPAD - GROESBEEK

zomer en winter: altijd open


BOSKAPEL DE BIESSELT - BIESSELTSEBAAN - GROESBEEK

zomer en winter: altijd open

richting Mook, voor herberg 't Zwaantje links, zie: www.boskapeldebiesselt.nlVoor de drie kerken zijn rondleidingen beschikbaar.


Deze liggen achter in de kerk en zijn via onderstaande linken digitaal beschikbaar.


KERK H.H. COSMAS EN DAMIANUS

KERK H. ANTONIUS

KERK GODDELIJK HART VAN JEZUS