Welkom


Voor mededelingen over de maatregelen i.v.m. de coronapandemie, zie ĎNieuwsí, ĎCoronaí.Kerk op De Horst

In verband met de verkoop van de kerk op De Horst heeft de bisschop besloten om deze kerk per 17 april 2021 aan de eredienst te onttrekken. Dat besluit van de bisschop heet een Decreet. Binnenkort zal bekend worden wanneer er een slotviering kan plaatsvinden in de kerk op De Horst. Voor geÔnteresseerden liggen er kopieŽn van het Decreet achterin de kerk. Ook is de tekst van het Decreet te vinden op de website van de parochie.


Decreet bisschop - onttrekking eredienst kerk De Horst - april 2021Gerard van Gorkum stopt als vicevoorzitter

Nu de overdracht van de kerk op De Horst in een eindfase zit, heeft Gerard van Gorkum verzocht om ontslag als vicevoorzitter van het kerkbestuur. Hij heeft 26 jaar in het kerkbestuur gezeten, eerst in De Breedeweg, en vanaf 2014 in de gefuseerde parochie van Groesbeek. Gerard heeft erg veel gedaan voor onze parochie. Er zal op een later moment passend afscheid genomen worden.Ton Lansdaal is de nieuwe vicevoorzitter

In verband met de bestuurlijke en financiŽle problematiek waarin onze parochie zich bevindt, heeft pastoor Aloys van Velthoven aan de bisschop ondersteuning gevraagd. De bisschop heeft dat verzoek gehonoreerd en besloten om bisdommedewerker Ton Lansdaal voor de komende tijd te benoemen als vicevoorzitter van het kerkbestuur.Bisdom stemt niet in met verbouwing pastorie in zorgappartementen

Op initiatief van waarnemend pastoor Aloys van Velthoven zijn onlangs verschillende gesprekken gevoerd met het bisdom inzake een aantal dossiers. Een van die dossiers is het initiatief om de pastorie in Groesbeek grondig te verbouwen en er zes zorgappartementen in te vestigen.


Voor zoín ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande grote investering door de parochie heeft het kerkbestuur voorafgaand toestemming nodig van het bisdom. Het bisdom heeft, na de gesprekken en het bestuderen van de inhoudelijke en financiŽle stukken, per brief aangegeven dat die toestemming er niet komt. De belangrijkste factoren bij het onthouden van toestemming zijn: de grote financiŽle investering afgezet tegen het vermogen en de exploitatie van de parochie, de financiŽle en beheersmatige risicoís voor de parochie, de benodigde middelen voor het pastoraat. De jaarrekeningen van de parochie geven in de laatste drie jaren (2018-2020) grote financiŽle tekorten te zien.


Het bovenstaande betekent dat het realiseren van zorgappartementen in de pastorie niet verder onderzocht zal worden. Deze uitkomst is meegedeeld aan de initiatiefnemers. Het is begrijpelijk dat deze uitkomst voor hen teleurstellend is. Achteraf gezien had de financiŽle haalbaarheid in een eerder stadium onderzocht moeten worden.


Het gaat erom dat we een vitale parochie blijven en de inzet van de financiŽle middelen richten op het vieren van ons geloof, catechese, gemeenschapsvorming en diaconie.
Van harte welkom op de website van de RK parochie H.H. Cosmas en Damianus. Tot deze parochie behoren onderstaande kerken en kapellen in Groesbeek, Breedeweg en de Horst:
Kerken


KERK H.H. COSMAS EN DAMIANUS

Pannenstraat 1, Groesbeek


zondag (Eucharistie)viering 10.00*

dinsdag Eucharistieviering 9.00 (in november: 19.00)

donderdag Eucharistieviering 9.00 (in november: 19.00)

Maandelijks een gezinsviering op zaterdagavond om 18.30


ma t/m vr - Rozenkransgebed

18.30-19.00 (mei en oktober)


1e vrijdag van de maand - Meditatie

19.30-20.00


KERK H. ANTONIUS

Sint Antoniusweg 2, Breedeweg


zondag (Eucharistie)viering 09.30*

woensdag Eucharistieviering 19.00

(in de sacristie)


KERK GODDELIJK HART VAN JEZUS

Ketelstraat 1, De Horst


Vieringen: alleen op hoogtijdagen en bijzondere gelegenheden


* Afwisselend Eucharistievieringen en gebedsvieringen volgens rooster.

Mariakapellen


KAPEL IN DE KERK COSMAS EN DAMIANUS GROESBEEK

winter: 09.00 - 17.00

zomer: 09.00 - 19.00


KAPEL IN DE KERK H. ANTONIUS - BREEDEWEG

winter: 09.00 - 17.00

zomer: 09.00 - 17.00


KAPEL IN DE KERK GODDELIJK HART VAN JEZUS - HORST

winter: 09.00 - 16.00

zomer: 09.00 - 19.00


KAPEL SIONSHEUVEL - MOZARTSTRAAT - GROESBEEK

winter: 09.00 - 17.00

zomer: 09.00 - 19.00


KAPEL OLV LOURDES MARIňNDAAL/WISSELPAD - GROESBEEK

zomer en winter: altijd open


BOSKAPEL DE BIESSELT - BIESSELTSEBAAN - GROESBEEK

zomer en winter: altijd open

richting Mook, voor herberg 't Zwaantje links, zie: www.boskapeldebiesselt.nlVoor de drie kerken zijn rondleidingen beschikbaar.


Deze liggen achter in de kerk en zijn via onderstaande linken digitaal beschikbaar.


KERK H.H. COSMAS EN DAMIANUS

KERK H. ANTONIUS

KERK GODDELIJK HART VAN JEZUS